Uživatelská příručka EasyTouch GCU 3v1

TURN BACK FOR MORE INFORMATION. TURN BACK FOR MORE INFORMATION. TURN BACK FOR MORE INFORMATION. TURN BACK FOR MORE INFORMATION. Glykémie Normální 3.89 ~ 5.56 mmol/L Lehký Diabetes 5.61 ~ 6.94 mmol/L Diabetes > 7.00 mmol/L Následující úrovně glukózy jsou předpokládané u ne-diabetiků Po probuzení/před jídlem 3.89 ~ 5.50 mmol/L Po jídle 3.89 ~ 7.78 mmol/L Následující hodnoty jsou určeny pro diabetiky Před jídlem 3.89 ~ 7.22 mmol/L 1-2 hodiny po jídle < 10.00 mmol/L Zdroj: American Diabetes Association Obraťte se na Vašeho lékaře a konzultujte s ním Vaší optimální hladinu glukózy. Při interpretaci Vašich výsledků glukózy berte na vědomí i následující příznaky. Jestliže jsou Vaše výsledky glukózy v rozporu s tím, jak se cítíte, proveďte kontrolní test. Níže jsou uvedeny některé z příznaků nízké nebo vysoké hladiny cukru v krvi. Hypoglykémie: závratě, bolesti hlavy, pocení, hlad, bušení srdce, třes. Hyperglykémie: časté močení, žízeň, bolest hlavy, únava, rozmazané vidění. •Pokud je hodnota měření glukózy mezi 3,9-5,6 mmol/L, je hodnota normální. Jedná se ale o průměrnou hodnotu, která se může u jednotlivců lišit. Nikdy si neupravujte léky dle naměřených výsledků. Vždy konzultujte daný stav s Vaším lékařem. Než začnete Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Obsahuje všechny informace, které potřebujete vědět k přesnému měření. Varování • K EasyTouch® přístroji můžete používat pouze originální EasyTouch® proužky. Použití jakýchkoli jiných proužků může způsobit vykázání nesprávných hodnot. • Nikdy si však neupravujte léky na základě výsledků přístroje bez konzultace s Vaším lékařem. Výsledky by neměly být použity pro diagnózu. • Přístroj není určen k měření a testování novorozeňat. • Ujistěte se, že přístroj, proužky, baterie a jiné příslušenství budete v případě potřeby likvidovat dle místních předpisů. • Přístroj neměří přesně, je-li v nadmořské výšce vyšší než 2400 m n. m. • Optimální teploty pro měření jsou od 14-40°C a vlhkost do 85 %. Mimo tento rozsah mohou být výsledky nepřesné. Přístroj skladujte v čistém a bezpečném prostředí. Proužky skladujte v teplotách od 4-30°C, mimo sluneční záření. • Přístroj používejte pouze v interiéru. Stupeň znečistění v interiéru je 2, což vznikne jen při nevodivém znečistění vyjma náhodné a dočasné vodivosti způsobené kondenzací. • Vyjměte baterie, pokud přístroj nepoužíváte delší dobu. • Nepoužívejte přístroj ve velmi suchém prostředí, zvláště pokud jsou v okolí syntetické materiály. Nepoužívejte přístroj v blízkosti mobilů, walkmenů, dálkových ovladačů a dalších elektrických či elektronických přístrojů, které jsou zdroji elektromagnetického záření a mohou ovlivnit přesnost výsledku. Přístroj používejte minimálně 30cm vzdálený od jakéhokoli části elektrozařízení včetně jeho kabelu. Omezení Následující sloučeniny (levý sloupec) obsažené ve vzorku krve v uvedené koncentraci mohou způsobit nepřesné výsledky. Nízký rozsah koncentrace glukózy: 2.78 mmol/L ~ 5.56 mmol/L . Vysoký rozsah koncentrace glukózy: 13.89 mmol/L ~ 19.44 mmol/L . Nízký rozsah koncentrace kyseliny močové: 0.21 mmol/L ~ 0.39 mmol/L . Vysoký rozsah koncentrace kyseliny močové: 0.48 mmol/L ~ 0.71 mmol/L . Nízký rozsah koncentrace cholesterolu: 3.95 mmol/L ~ 4.86 mmol/L . Vysoký rozsah koncentrace cholesterolu: 5.81 mmol/L ~ 7.11 mmol/L . Sloučenina Koncentrace Kalkulovaná hodnota glukoza cholesterol Kyselina močová Acetaminophen Nízká 0.45 mmol/L 0.85 mmol/L 0.11 mmol/L Vysoká - 0.85 mmol/L 0.01 mmol/L Amiloride Nízká 1.85 mmol/L - - Vysoká 1.33 mmol/L - 1.07 mmol/L Kyselina askorbová Nízká 0.24 mmol/L 0.23 mmol/L 0.05 mmol/L - 0.24 mmol/L 0.05 mmol/L Bilirubin Nízká - 0.23 mmol/L 0.11 mmol/L Vysoká - 0.22 mmol/L 0.15 mmol/L Diclofenac Nízká - - 0.08 mmol/L Dopamine Nízká 0.12 mmol/L 0.19 mmol/L -0.01 mmol/L Vysoká 0.11 mmol/L 0.22 mmol/L 0.03 mmol/L Kyselina Gentisicová Nízká 0.01 mmol/L - 0.04 mmol/L Vysoká 0.02 mmol/L - 0.05 mmol/L Glutathione Nízká 1.48 mmol/L 2.51 mmol/L -1.25 mmol/L Vysoká 2.70 mmol/L 3.25 mmol/L - Hemoglobin Nízká 0.9 g/dL - - Vysoká 0.9 g/dL - - Ketoprofen Nízká - - 11.08 mmol/L Vysoká - - 16.24 mmol/L L-Dopa Nízká 0.15 mmol/L - 0.0 mmol/L Vysoká 0.17 mmol/L 0.17 mmol/L 0.05 mmol/L Methyl-Dopa Nízká 0.02 mmol/L - -0.01 mmol/L Vysoká 0.03 mmol/L - 0.03 mg/dL Návod k obsluze Multifunkční přístroj Glukóza/cholesterol/kyselina močová Kontrolní čip (žlutá barva) zasuňte do otvoru pro testovací proužky, a to v případě, když poprvé použijete přístroj nebo když si myslíte, že je něco v nepořádku, přístroj Vám spadne nebo např. výsledky se výrazně rozcházejí s hodnotami v laboratoři. Po vložení kontrolního čipu se na displeji zobrazí buď OK (je vše v pořádku) nebo X. Pokud se zobrazí X, vyjměte čip a postup opakujte. Pokud se opět objeví X, neměřte se a obraťte se na Vašeho prodejce. Měření glukózy 1. Vyjměte zelený testovací proužek na glukózu a krabičku ihned uzavřete. 2. Proužek vložte do otvoru pro proužky, kontaktními čipy směrem dolů a k sobě. Na displeji se zobrazí kontrolní číslo a poté se zobrazí blikající kapka . Přístroj je připraven měřit. 3. Očistěte si prst alkoholem. Nechte jej oschnout. 4. Položte špičku pera na vydesinfikovaný prst. Na polštářek prstu 5. Zmáčkněte tlačítko na boku lancetového pera. 6. 6)Odložte lancetové pero.Je velmi důležité dát na proužek dostatečnou kapku krve, aby se celé reakční místo zbarvilo krví. To zajistí přesné měření. 7. Vytlačte první kapku krve a otřete jí a vytlačte druhou dostatečnou kapku krve. 8. Prst poté přiložte ze strany (z boku) proužku na reakční místo (označené šipkou). Proužek si sám natáhne vzorek krve. Okénko se zbarví červeně. Přístroj zapípá. 9. Začíná měření. Objeví se 10 vteřin, které se začnou odečítat. Zobrazí se výsledek na displeji a uloží se automaticky do paměti přístroje. 10. Naměřenou hodnotu glukózy si můžete poznamenat do Vaše záznamníku. Vytáhněte proužek z přístroje, která se po chvíli automaticky vypne. Použitý proužek zlikvidujte podle platných předpisů. Měření cholesterolu Seznámení se se systémem Položky nutné k měření – proužky (ke koupi samostatně) Nastavení - měřící jednotky Použití kontrolního čipu Rozdíly při měření hodnot Měření Nastavení - data a času Důležité informace Úrovně hladiny kyseliny močové Muži 3.5 ~ 7.7 mg/dL (309 ~ 680.68 μmol/L) Ženy 2 ~ 6 mg/dL (176.58 ~ 530.4 μmol/L) Výsledky však mohou být mírně odlišné u každého jedince, nemusí se přesně shodovat s touto tabulkou. Konzultujte s lékařem Váš příhodný rozsah hodnot. Položky v balení Push Push EasyTouch® GCU přístroj může měřit hodnoty buď v mg/dL, mmol/ L (mM) nebo µmol/L (µM). V prostoru baterií je po levé straně černý spínač. Tlačítko posuňte. Ve stejných hodnotách se budou ukládat i naměřené hodnoty v paměti. V prostoru baterií Pozice vlevo/dolů Pozice vpravo/nahoru Jednotka Desetinná čárka Jednotka Desetinná čárka Glukóza mg/dL Ne mmol/L (mM) Ano Cholesterol mg/dL Ne mmol/L (mM) Ano Kyselina močová mg/dL Ano μmol/L (μM) Ne 1. EasyTouch přístroj 2. Návod na přístroj a lancetové pero 3. Lancetové pero 4. Jednoduchý stručný návod 5. Lancety 6. Kontrolní čip 7. Pouzdro 8. AAA alkalické baterie (2) 9. Sada proužků k seznámení 2 4 5 8 3 6 1 7 9 GCU Blood Glucose / Cholesterol / Uric Acid Monitoring System Vložení baterií •Pokud se na displeji zobrazí „conn“, stiskněte jakékoliv tlačítko nebo vložte baterie znovu. •Pokud se na displeji zobrazí symbol " ", okamžitě vyměňte obě baterie. 1)Sejměte kryt baterií v zadní části přístroje. 2)Vložte 2 AAA baterie. Pozor na správnou polaritu. Na displeji se zobrazí všechny segmenty. 3)Zavřete kryt. Zapněte přístroj. •Vždy používejte stejné baterie. •Jsou-li baterie vybité, vyměňte obě baterie. •V případě že přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie z přístroje. Push Push Měření kyseliny močové PAM (pralidoxime Iodide) Nízká - - -3.18 mmol/L Vysoká - 6.79 mmol/L - Tolazamide Nízká 0.26 mmol/L - -0.40 mmol/L Vysoká 2.67 mmol/L - -9.75 mmol/L Kyselina močová Nízká 0.72 mmol/L - - Vysoká 4.94 mmol/L 0.03 mmol/L - Cholesterol do 500 mg/dL nebo triglyceridy do 3000 mg/dL nemají podstatný vliv na výsledky měření. Silně lipaemický (obézní) pacient by se neměl měřit na tomto přístroji EasyTouch® GCU, není to doporučeno. Účel použití EasyTouch® GCU Multifunkční EasyTouch® GCU přístroj slouží k osobnímu sledování hodnot cholesterolu, glukózy a kyseliny močové. Tato diagnostika je prováděna pouze in vitro (externě). Přístroj slouží jak zdravotnickému odbornému personálu, tak i lidem, kteří mají diabetes nebo vyšší hladinu cholesterolu nebo kyseliny močové. Měření se provádí z čerstvé kapilární plné krve, kterou získáte z prstu. Jednoduše nanesete kapku krve z boku (ze strany) na proužek a výsledek se zobrazí na přístroji (u glukózy za 10 vteřin, u cholesterolu za 150 vteřin a u kyseliny močové za 20 vteřin). Princip testování Měření monitorovacím systémem EasyTouch® je založeno na detekci aktuálních změn způsobených reakcí cholesterolu/ glukózy/kyseliny močové s činidlem na elektrodě proužku. Testovací proužky Glukóza, cholesterol, kyselina močová Kontrolní roztok 3ml pro glukózu a kys. močovou, 1 ml pro cholesterol Contact bars Strip handle Sample target area Glucose Cholesterol Uric Acid Obrázek lancety a lancetového pera Lanceta Lancetové pero 1. Vyjměte testovací proužek z přístroje. Přístroj se vypne. Vyšroubujte přední kryt pera. 2. Na konec jehly nasaďte zpět ochranný kryt a to tak, že položte kryt na plochu a jehlu zapíchněte doprostřed krytky. Vysuňte použitou lancetu viz samostatný návod k peru. 3. Vyjměte alkoholový tampón. 4. Důkladně očistěte konec pera alkoholovým tamponem. 5. Uložte použitou jehlu, tampón a použitý proužek jako kontaminovaný odpad dle předpisů dané země. Otvor pro proužky Otvor pro kódovcí cíp Přepínač mezi mg/dL a mmol/L Kryt baterie Prostor pro baterie Displej(zobrazuje výsledky) Tlačítko paměti (vyvolává uložená uložená data) Tlačítko pro nastavení data a času •Proužky na glukózu (50 ks) - zelené Pokud se naměřené hodnoty výrazně odlišují od hodnot např. z laboratoře, překontrolujte: •Zda nejsou proužky proexpirované, zda krabička není otevřena déle než 3 měsíce, u cholesterolu 2 měsíce. •Zda jste nezapomněli krabičku s proužky zavřít. •Zda kódovací číslo je stejné na přístroji i na krabičce. •Zda jste správně provedli měření. Opakujte prosím měření s novým proužkem, dodržujte přesně návod. Pokud jsou výsledky stále velmi odlišné, obraťte se na Vašeho prodejce, příp. dovozce. Příprava lancetového pera (autolancety) Důležité informace: Přístroj i lancetové pero mohou přenášet zárodky krevních patogenů. Abyste zabránili infekci, měli byste: Nepoužívejte lancetu opakovaně. Nedělte se o lancetové pero s nikým dalším. Vždy použijte novou, sterilní lancetu. Očistěte po každém vpichu krev ze špičky lancetového pera. Abyste zabránili kontaminaci, vždy po změření lancetu odstraňte a vždy mějte lancetové pero s nasazeným krytem proti zranění. Nenechávejte použitou lancetu v peru. Prosím přečtěte si pozorně samostatný návod k použití lancetového pera. Při prvním použití vyjměte ze zelené krabičky zelený kódovací čip a vložte zezadu do otvoru pro čip. Ujistěte se, že číslo na čipu je shodné s číslem na krabičce (např. 6005). Nyní máte nakódovaný přístroj na měření glukózy (na celou krabičku proužků na glukózu). Čip můžete vrátit do krabičky, přístroj je nakódován. Při dalším měření postačí vložit pouze testovací proužek. Položte přístroj na rovný povrch. Měření hladiny cholesterolu provádějte stejným způsobem jako u glukózy. Z modré krabičky vyjměte modrý kódovací čip a opakujte měřící postup stejně jako u měření glukózy (viz část: Měření glukózy). Měření kyseliny močové provádějte stejným způsobem jako u glukózy. Z oranžové krabičky vyjměte oranžový kódovací čip a opakujte měřící postup stejně jako u glukózy (viz část: Měření glukózy). Velmi důležité!!! •Při měření cholesterolu je potřeba větší vzorek krve cca 15 µl (je to asi 3x větší množství, než při měření glukózy 4 µl). Pro lepší představu by kapka krve na Vašem prstu měla být alespoň o průměru 0,5 cm. Je velmi důležité, aby CELÉ reakční místo bylo zaplněno krví, jinak výsledky nebudou přesné (hodnota cholesterolu bude nižší)! •Prst přiložte ze strany (z boku) proužku na reakční místo označené šipkou (stejně jako u glukózy) a držte jej u proužku do té doby, dokud přístroj nezapípá. Přístroj zapípá, měří. Objeví se 150 vteřin, které se začnou odečítat (měření cholesterolu je 150 vteřin; u glukózy 10 vteřin). •Normální hodnota u cholesterolu je kolem 5,2 mmol/L. Poznámky: •Prst přiložte ze strany (z boku) proužku na reakční místo označené šipkou (stejně jako u glukózy) a držte jej u proužku do té doby, dokud přístroj nezapípá. Proužek si sám natáhne vzorek krve. Úrovně hladiny cholesterolu Normální hladina 4.13 - 5.17 mmol/L Hranice vyšší hladiny 5.17 - 6.18 mmol/L Vysoká úroveň hladiny > 6.20 mmol/L Zdroj: American Heart Association •Výsledky však mohou být mírně odlišné u každého jedince, nemusí se přesně shodovat s touto tabulkou. Konzultujte s lékařem Váš příhodný rozsah hodnot. Je velmi důležité, aby CELÉ reakční místo bylo zaplněno krví, jinak výsledky nebudou přesné. Přístroj zapípá, měří. Objeví se 20 vteřin, které se začnou odečítat (měření kyseliny močové trvá 20 vteřin). Push Po měření Při každém vyjmutí baterií se datum a čas vynuluje. Paměti ale zůstávají. Vložte 2x AAA baterie do přístroje. Přístroj se přepne do kódu nastavení. Nastavte správný čas a datum. 1)Bliká rok. Tlačítkem „S“ nastavte správný rok. 2)Tlačítkem „M“ potvrďte, posunete se na měsíc. 3)Bliká měsíc. Tlačítkem „S“ nastavte správný měsíc. 4)Opakujte postup a nastavte tak den, hodinu a minutu. 5)Po nastavení nechte přístroj cca 30 vteřin, automaticky se vypne. • Přístroj EasyTouch® GCU si automaticky pamatuje pos l edn í r ež im mě ř en í ( nap ř . r ež im mě ř en í cholesterolu). Čip můžete z přístroje vytáhnout a provádět měření cholesterolu nebo kont rolu naměřených hodnot v paměti, a to i bez použití čipu v přístroji do doby, než budete chtít provést jiný typ měření (např. glukózu nebo kyselinu močovou). • Pokud budete cht í t měř i t v j iném režimu (např . glukózu), přístroj lze překódovat do požadovaného režimu pouhým vložením proužku na glukózu (netýká se prvního měření-viz kapitola 3. Měření). • Pokud budete chtít pouze prohlížet paměť v jiném režimu (např. kyselinu močovou), lze přístroj nakódovat buď vložením kódovacího čipu kyseliny močové, ale i

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyMTU=