Chybové kódy a symboly Wellion NEWTON GDH-FAD (BTE)

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Wellion NEWTON GDH-FAD (BTE)

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Wellion NEWTON GDH-FAD (BTE)

V této části jsou podrobně popsány důležitá oznámení na displeji a chybové kódy, které se mohou objevit při používání vašeho glukometru Wellion NEWTON GDH-FAD (BTE) a testovacích proužků Wellion NEWTON GLU.

Celou uživatelskou příručku glukometru Wellion NEWTON GDH-FAD (BTE) naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Glukometr nelze zapnout Baterie jsou poškozeny nebo nejsou dostatečně nabity Vyměňte baterie
Glukometr má příliš nízkou teplotu Nechte glukometr zahřát v prostředí s pokojovou teplotou a potom jej zkuste znovu zapnout.
E1 Chyba testovacího proužku Ujistěte se, že skutečně používáte testovací proužky Wellion NEWTON GDH-FAD a opakujte test s novým testovacím proužkem.
E2
  • Testovací proužek je vlhký, kontaminovaný nebo již použitý.
  • Porucha autotestu glukometru
  • Vzorek krve byl na testovací proužek aplikován příliš brzy.
Zjistěte, zda testovací proužek není exspirovaný, navlhlý nebo již jednou použitý. Pokud je proužek v pořádku, vyjměte z přístroje na dobu 30 sekund baterie, a po jejich vložení zpět opakujte test s novým proužkem. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
E3 Nedostatečný vzorek Opakujte test s novým testovacímproužkem. Ujistěte se, že jste odebrali dostatečné množství krve, aby stačilo zcela zaplnit testovací okénko.
E4 Testovací proužek byl odebrán v průběhu testování Opakujte test, přičemž se ujistěte, že testovací proužek spočívá pevně na svém místě.
E5 Teplota překračuje normální
provozní teplotu
(5 – 45 °C).
Přemístěte glukometr na místo s normální
provozní teplotou a test opakujte.
E6 Baterie jsou zcela vybity – nelze pro
vést žádné další testy.
Vyměňte baterie a opakujte test.
E7 Chyba testovacího proužku Opakujte test. Ujistěte se, že je aplikován čerstvý krevní vzorek s předpokládanou hodnotou hematokritu. Ujistěte se rovněž o tom, že vzorek není kontaminován. Pokud problém trvá nadále, kontaktujte svého lokálního dodavatele.
HI Glukometr zaznamenal hodnotu vyšší, než je stanovené rozmezí hodnot. Opakujte test. Pokud se znovu objeví hlášení HI (vysoká), kontaktujte bezprostředně své ho ošetřujícího lékaře.
LO Glukometr zaznamenal hodnotu nižší, než je stanovené rozmezí hodnot. Opakujte test. Pokud se znovu objeví hlášení LO (nízká), kontaktujte bezprostředně svého ošetřujícího lékaře.
Symbol baterie Baterie je téměř vybita, nicméně lze ještě provést dalších 20 testů (pokud je vypnuta bezdrátová funkce). Je možné provést ještě dalších 20 testů, avšak je nutno vyměnit baterie co nejdříve.

Glukometr Wellion NEWTON GDH-FAD (BTE) – zakoupíte nejvýhodněji zde>>