Chybové kódy a symboly Wellion LUNA trio

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Wellion LUNA trio

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Wellion LUNA trio

Tato část popisuje významné zprávy a chybové zprávy, které uvidíte při používání přístroje Wellion LUNA trio a testovacích proužků na displeji přístroje.

Celou uživatelskou příručku glukometru Wellion LUNA trio naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

E-0

Chyba kódování přístroje

Vložte znovu kódovací proužek anebo opakujte měření s novým testovacím proužkem. Jestliže problém trvá, kontaktujte autorizovaného dodavatele.

E-b

Slabá baterie

Vyměňte baterii podle návodu v části Vložení (nebo výměna) baterie.

E-t & symbol teploty

Okolní teplota prostředí je mimo provozní rozsah přístroje.

Dejte přístroj do prostředí s teplotou od 10°C do 40°C a nechte jej 30 minut temperovat.

E-E

  1. Může se jednat o potíže s automatickou kontrolou měřicího systému.
  2. Použití vadného nebo poškozeného kódovacího proužku.
  3. Kódovací proužek byl špatně vložen.

Přístroj vypněte. Pak vložte nový testovací proužek. Jestliže se problém opět objeví, kontaktujte autorizovaného dodavatele.

Ověřte si, že se kódovací číslo zobrazené na displeji shoduje s kódovacím číslem na nádobce s testovacími proužky. Je-li třeba, opakujte kódování přístroje nebo opakujte měření. Jestliže problém trvá, kontaktujte autorizovaného dodavatele.

E-U

Značí již použitý testovací proužek nebo jiný elektro nický problém.

Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Jestliže se problém opět objeví, kontaktujte autorizovaného dodavatele.

E-9

Testovací proužek byl vysunut příliš brzo, měření ještě neskončilo.

Opakujte test s novým testovacím proužkem.

E-A

Vnitřní závada přístroje.

Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Jestliže se problém opět objeví, kontaktujte autorizovaného dodavatele.

E-1

Vnitřní problém s nastave ním parametrů přístroje.

Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Jestliže se problém opět objeví, kontaktujte autorizovaného dodavatele.

E-8

Test nemůže být dokon čen z důvodu nedostatku krve.

Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Dbejte na hlubší vpich, abyste získali více krve pro úspěšné dokončení měření.

HI Naměřený výsledek je vyšší než 33,3 mmol/L. Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět vysoký HI, kontaktujte ihned svého lékaře.
LO Naměřený výsledek je nižší než 1,1 mmol/L. Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět nízký LO, kontaktujte ihned svého lékaře. 

Glukometr Wellion LUNA trio – zakoupíte nejvýhodněji zde>>