Chybové kódy a symboly Wellion Galileo GLU/KET

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Wellion Galileo GLU/KET

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Wellion GALILEO GLU/KET

V této části jsou podrobně popsány důležitá oznámení na displeji a chybové kódy, které se mohou objevit při používání vašeho glukometru Wellion GALILEO GLU/KET a testovacích proužků Wellion.

Celou uživatelskou příručku glukometru Wellion GALILEO GLU/KET naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

E1 Použitý nebo kontaminovaný testovací proužek Testovací proužek vyjměte a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Než jej přiložíte ke kapce krve, počkejte, až se rozbliká symbol kapky krve.
E2 Pro správné měření není dostatek krve Testovací proužek vyjměte a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Viz kapitola „Měření vaší hladiny cukru v krvi“ nebo „ Měření vaší hladiny ketolátek v krvi“.
E3 Testovací proužek byl vyjmut z přístroje předčasně Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Viz kapitola „Měření vaší hladiny cukru v krvi“ nebo „ Měření vaší hladiny ketolátek v krvi“.
E4 Přístroj se nachází v nevyhovujících podmínkách Dejte přístroj do prostředí s teplotou od 5°C do 45°C chcete-li měřit glykémie nebo s teplotou od 10°C do 40°C chcete-li měřit ketolátky a nechte jej 10 až 15 minut v klidu, aby se teplota ustálila. Viz také kapitola „Skladování a další opatření“.
E5 Závada přístroje
  • Vyměňte baterie a zapněte přístroj.
  • Vyjměte z přístroje testovací proužek a vložte nový.
  • Jestliže problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.
HI (se symbolem Glu) Výsledek měření glykémie je vyšší než 33,3 mmol/l Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět„HI“, ihned kontaktujte svého lékaře.
LO (se symbolem Glu) Výsledek měření glykémie je nižší než 1,1 mmol/l Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět„LO“, ihned kontaktujte svého lékaře.
HI (se symbolem Ket) Výsledek měření ketolátek je vyšší než 8,0 mmol/l Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět„HI“, ihned kontaktujte svého lékaře.
LO (se symbolem Ket) Výsledek měření ketolátek je nižší než 0,1 mmol/l Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět „LO“, ihned kontaktujte svého lékaře.
Symbol baterie Vybité baterie Vyměňte baterie podle návodu.
End V paměti přístroje není žádný uložený výsledek
  • Zkontrolujte, zdali je v přístroji nastaveno datum a čas, viz kapitola „Nastavení vašeho nového systému“.
  • Začněte měřit vaše glykémie nebo ketolátky, viz kapitoly „Měření vaší hladiny cukru v krvi“ nebo „ Měření vaší hladiny ketolátek v krvi“
Symbol teploměr Teplota mimo povolený rozsah  Dejte přístroj do prostředí s teplotou od 5°C do 45°C chcete-li měřit glykémie nebo s teplotou od 10°C do 40°C chcete-li měřit ketolátky a nechte jej 10 až 15 minut v klidu, aby se teplota ustálila.

Glukometr Wellion GALILEO GLU/KET – zakoupíte nejvýhodněji zde>>