Chybové kódy a symboly Wellion CALLA mini

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Wellion CALLA mini

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Wellion CALLA mini

Tato část obsahuje podrobnosti o významných zprávách a chybových hláškách, se kterými se při používání glukometru Wellion CALLA Mini a testovacích proužků setkáte.

Celou uživatelskou příručku glukometru Wellion CALLA mini naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1

Chyba paměti

  • Vyjměte a opět vložte baterii. Přístroj znovu zapněte.
  • Vyjměte testovací proužek z přístroje. Vložte do přístroje nový testovací proužek.
  • Jestliže problém trvá, kontaktujte vašeho dodavatele.

Er3

Chyba proužku

  • Vyjměte testovací proužek z přístroje. Vložte do přístroje nový testovací proužek.
  • Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Pamatujte si, že je třeba nanést krev až tehdy, uvidíte-li na displeji blikající symbol kapky krve.
  • Jestliže problém trvá, kontaktujte vašeho dodavatele.

Er4

Nedostatečné množství krve

Vyjměte testovací proužek z přístroje. Vložte do přístroje nový testovací proužek. Viz kapitola „Měření glykémie“

HI

Výsledek měření je vyšší než 33,3 mmol/l

Umyjte si a osušte ruce. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek měření stále HI, kontaktujte svého lékaře.

LO

Výsledek měření je nižší než 1,1 mmol/l

Umyjte si a osušte ruce. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek měření stále LO, kontaktujte svého lékaře.

symbol baterie

Baterie je téměř vybitá

Vyměňte baterii podle popisu v kapitole „Vložení (nebo výměna) baterie“.

ni1

V paměti přístroje není uložený žádný výsledek měření

Proveďte měření vaší glykémie, viz kapitola „Měření glykémie“

symbol teploměr

Měřili jste mimopovolený rozsah teplot

Dejte glukometr do prostředí, kde je teplota od 10°C do 40°C a nechte jej zde 10 až 15 minut temperovat.

Glukometr Wellion CALLA mini – zakoupíte nejvýhodněji zde>>