Chybové kódy a symboly Wellion CALLA light

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Wellion CALLA light

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Wellion CALLA light

Tato část obsahuje podrobnosti o významných zprávách a chybových hláškách, se kterými se při používání glukometru Wellion CALLA Light a testovacích proužků setkáte.

Celou uživatelskou příručku glukometru Wellion CALLA light naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

E1
Chyba testovacího proužku: poškozený, mokrý nebo již použitý
Vložte do glukometru nový testovací proužek.
E2 Málo krve
Vložte do glukometru nový proužek a opakujte měření.
E3
Testovací proužek byl vyjmut z glukometru již před ukončením měření
  • Opakujte měření s novým proužkem.
  • Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého autorizovaného zástupce.
E4
Extrémní podmínky: Velký rozdíl teplot
Přesuňte se do místnosti, kde je požadovaná teplota 10°C až 40°C a nechte glukometr v klidu asi 10 až 15 minut, aby se ustálila jeho teplota.
E5
Glukometr je poškozen
  • Vyměňte baterie a glukometr znovu zapněte.
  • Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého autorizovaného zástupce.
symbol baterie Baterie jsou vybité
Podle návodu na straně 13 vyměňte baterie.
symbol teploměr
Měření bylo prove deno mimo povolený teplotní rozsah.
Přesuňte se do místnosti, kde je požadovaná teplota 10°C až 40°C a nechte glukometr v klidu asi 10 až 15 minut, aby se ustálila jeho teplota.
HI
Naměřený výsle dek je vyšší než 33,3 mmol/L
Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět vysoký HI, kontaktu jte ihned svého lékaře.
LO
Naměřený výsle dek je nižší než 1,1 mmol/L“
Umyjte a osušte si ruce a opakujte měření s novým testovacím proužkem. Je-li výsledek opět nízký LO, kontaktujte ihned svého lékaře.

Glukometr Wellion CALLA light– zakoupíte nejvýhodněji zde>>