Chybové kódy a symboly SD Codefree PLUS

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly SD Codefree PLUS

Zobrazení zjištěných chyb glukometru SD Codefree PLUS

Glukometru SD Codefree PLUS

Zpráva

Problém

Řešení

Symbol
baterie
Výměna baterie

Baterie je téměř vybitá. Vyměňte baterii co nejdříve.
Pokud je baterie vybitá a stisknete talčítko pro zapnutí a vypnutí ON/OFF, bude 10 sekund na displeji blikat symbol slabé baterie a potom se glukometr automaticky vypne.

EEE Hlášení o interní závadě "EEE"

Vypněte a opět zapněte glukometr. Pokud je na displeji stále symbol závady, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo zákaznický servis firmy CELIMED.

E-1 Závada měřicího proužku

Měřicí proužek je vadný nebo poškozený, nebo není vložen správně. Proužek zlikvidujte a použijte nový.

E-2 Závada vzorku krve

Aplikovaný vzorek krve je příliš malý. Použitý proužek zlikvidujte a proveďte nové měření s větším množstvím krve. Ujistěte se, že jste při aplikaci přiložili proužek správně ke kapce krve.

E-4 Nesprávná teplota

Pokud je okolní teplota nad nebo pod provozní teplotu glukometru, zobrazí se ikona nesprávné teploty. Přejděte do prostředí kde je teplota mezi 10-45 °C, počkejte 30 minut a proveďte znovu měření.
Glukometr neochlazujte nebo nezahřívejte.

Glukometr SD Codefree PLUS – zakoupíte nejvýhodněji zde>>