Chybové kódy a symboly OneTouch Verio Flex

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly OneTouch Verio Flex

Zobrazení zjištěných chyb glukometru OneTouch Verio Flex

OneTouch Verio Flex

Vyskytne-li se problém s glukometrem, může se zobrazit šest chybových obrazovek. Kromě čísla chyby se také zobrazí kód chyby v levém horním rohu displeje glukometru. Pokud se vám chybu glukometru nepodaří vyřešit, kontaktujte zákaznický servis na bezplatném telefonním čísle: 800 223 223. Pracovníci zákaznického servisu se pokusí o řešení potíží podle čísla a kódu chyby.

Celou uživatelskou příručku glukometru OneTouch Verio Flex naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1 Jedná se o problém se glukometrem. Glukometr nepoužívejte. Kontaktujte zýákaznický servis
Er2 Chybové hlášení způsobené buď použitým testovacím proužkem, nebo problémem s glukometrem či s testovacím proužkem. Opakujte měření s novým testovacím proužkem, viz stránka 49 nebo stránka 67. Pokud se tato zpráva objevuje nadále, kontaktujte zákaznický servis.
Er3 Vzorek byl aplikován dříve, než byl glukometr připraven k provozu. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Nanášejte vzorek krve nebo kontrolní roztok vždy až poté, co na displeji začně blikat symbol "kapka krve". Pokud se tato zpráva objevuje nadále, kontaktujte zákanický servis.
Er4 Může se jednat o jednu z následujících příčin:
  • Nebylo naneseno dostatečné množství krve nebo kontrolního roztoku, nebo bylo přidáno poté, co začal glukometr odpočítávat.
  • Testovací proužek mohl být v průběhu měření poškozen nebo s ním mohlo být pohnuto.
  • Vzorek byl nesprávně nanesen.
  • Může se jednat o problém s glukometrem.
Opakujte měření s novým testovacímproužkem, viz. stránka 49 nebo stránka 67. Pokud se chybové hlášení objevuje stále, kontatujte zákaznický servis.
Er5 Glukometr detekoval problém s testovacímproužkem. Možnou příčinou je poškození testovacího proužku. Opakujte měření s novým testovacím proužkem, viz. stránka 49 nebo stránka 67. pokud se chybové hlášení objevuje stále, kontaktujte zákaznický servis.
Symbol baterie s kapkou krve Napětí baterie glukometru je nízké, stále však dostatečné k provední měření. Ikona nízkého stavu baterie bude blikat až do výměny baterie. Baterii glukometru co nejdříve vyměňte.
Symbol prázdná baterie Baterie nemá dostatené napětí k provední testu. Baterii ihned vyměňte.
- - - V paměti se nenachází žádný výsledek - může jít o provní použití glukometru, nebo jste odstranili všechny výsledky po jejich stažení do počítače. Kontaktujte zákaznický servis a nahlašte tuto událost, pokud však nejde o první použití glukometru. Test hladiny glukózy nebo test s kontrolním roztokem můžete stále provádět s přesnými výsledky.
LO Máte pravděpodobně velmi nízkou hladinu glukózy v krvi (těžká hypoglykémie), která je nižší než 1,1 mmol/l.
Poznámka: Je-li výsledek testu glukózy nižší než 1,1 mmol/l, rozbliká se na displeji glukometru symbol LO a šipka indikátoru rozsahu.
Tento stav může vyžadovat okamžitou léčbu. Přestože se může jednat o chybu v měření, je bezpečnější dříve stav řešit než měření opakovat. Léčbu prvádějte vždy podle doporučení svého lékaře.
HI Máte prvaděpodobně velmi vysokou hladinu glukózy v krvi (těžká hyperglykémie), která je vyšší než 33,3 mmol/l.
Poznámka: Je-li výsledek testu glukózy vyšší než 33,3 mmol/l, rozbliká se na displeji glukometru symbol HI a šipka indikátoru rozmezí.
Znovu změřte glykémii. Pokud se znovu objeví výásledek HI, hneprogdleně kontaktujte svého lékaře a řiďte se jeho pokyny.
HI .t Glukometr má příliš vysokou teplotu (nad 44 °C) a nemůže provést měření. Přemístěte glukometr a testovací proužky do chladnějšího prostředí. V případě, že glukometr a testovací proužky jsou v provozním rozsahu (6-44 °C), vložte nový testovací proužek. Jestliže neobdržíte další zrpávu HI .t, můžete provést měření.
Pokud se tato zpráva objevuje nadále, kontaktujte zákaznický servis.
LO.t Glukometr má příliš nížkou teplotu (pod 6 °C) a nemůže provést měření. Přemístěte glukometr a testovací proužky do teplejšího prostředí. V případě, že glukometr a testovací proužky jsou v provozním rozsahu (6-44 °C), vložte nový testovací proužek. V případě, že se zpráva LO.t již znovu nezobrazí, můžete pokračovat v testování.
Pokud se tato zpráva objevuje nadále, kontaktujte zákaznický servis.

Glukometr OneTouch Verio Flex – zakoupíte nejvýhodněji zde>>