Chybové kódy a symboly OneTouch Select Plus Flex

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly OneTouch Select Plus Flex

Zobrazení zjištěných chyb glukometru OneTouch Select Plus Flex

OneTouch Select Plus Flex

Vyskytne-li se problém s glukometrem, může se zobrazit šest chybových obrazovek. Kromě čísla chyby se také zobrazí kód chyby v levém horním rohu displeje glukometru. Pokud se vám chybu glukometru nepodaří vyřešit, kontaktujte zákaznický servis na bezplatném telefonním čísle: 800 223 223. Pracovníci zákaznického servisu se pokusí o řešení potíží podle čísla a kódu chyby.

Celou uživatelskou příručku glukometru OneTouch Select Plus Flex naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1 Jedná se o problém se glukometrem. Nepoužívejte tento glukometr. Kontaktujte zákaznický servis.
Er2 Chybové hlášení způsobené buď použitým testovacím proužkem nebo problémem s glukometrem nebo testovacím proužkem. Opakujte měření s novým testovacím proužkem, viz Nanesení vzorku krve na stránce 49 nebo Nanesení kontrolního roztoku na stránce 67. Pokud se tato zpráva zobrazuje nadále, kontaktujte zákaznický servis.
Er3 Vzorek byl aplikován dříve, než byl glukometr připraven k provozu. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Vzorek krve nebo kontrolního roztoku naneste až poté, co se na displeji objeví problikávající symbol kapka. Pokud se tato zpráva zobrazuje nadále, kontaktujte zákaznický servis.
Er4 Glukometr zjistil problém s testovacím proužkem. Možnou příčinou je poškození testovacího proužku. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Pro popis testu glukózy v krvi viz stránka 34, pro popis testu s kontrolním roztokem viz stránka 64. Pokud se chybové hlášení zobrazuje stále, kontaktujte zákaznický servis.
Er5

Jedná se o jeden z následujících případů:

  • Nebylo naneseno dostatečné množství krve nebo kontrolního roztoku nebo bylo přidáno poté, co začal glukometr odpočítávat.
  • Testovací proužek mohl být v průběhu měření například poškozen nebo s ním mohlo být pohnuto.
  • Vzorek byl nesprávně nanesen.
  • Může být problém s glukometrem.
Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Pro popis testu glukózy v krvi viz stránka 34, pro popis testu s kontrolním roztokem viz stránka 64. Pokud se chybové hlášení zobrazuje stále, kontaktujte zákaznický servis.
Er6 Glukometr zjistil problém s testovacím proužkem. Příčinou může být, že jste na výzvu glukometru k přiložení vzorku krve nebo kontrolního roztoku nenanesli správný vzorek krve na testovací proužek. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Pro popis testu glukózy v krvi viz stránka 34, pro popis testu s kontrolním roztokem viz stránka 64. Pokud se chybové hlášení zobrazuje stále, kontaktujte zákaznický servis.
Symbol baterie s kapkou krve Baterie glukometru je téměř vybitá, stále však dostačuje k provedení měření. Problikávající ikona téměř vybité baterie (symbol baterie) bude nadále zobrazena, dokud baterii nevyměníte.  Baterii glukometru brzy vyměňte.
Symbol prázdná baterie Baterie nemá dostatečné napětí k provedení měření. Baterii ihned vyměňte. 
- - - V paměti není žádný výsledek měření, například při prvním použití glukometru nebo po odstranění všech výsledků po stažení dat do počítače. Nejedná-li se o první použití glukometru, kontaktujte zákaznický servis a událost nahlaste. Test glukózy v krvi nebo test s kontrolním roztokem můžete stále provádět a dosahovat přesných výsledků.
LO Máte pravděpodobně velmi nízkou hladinu glukózy v krvi (těžká hypoglykémie), pod 1,1 mmol/l.
POZNÁMKA: Pokud je váš výsledek testu glykemie nižší než 1,1 mmol/l, na displeji glukometru se rozbliká LO (NÍZKÁ) a šipka indikátoru rozsahu.
Tento stav může vyžadovat okamžitou léčbu. Přestože se může jednat o chybu testu, je bezpečnější dříve stav řešit než měření opakovat. Léčbu provádějte vždy podle doporučení svého lékaře.
HI Máte pravděpodobně velmi vysokou hladinu glukózy v krvi (těžká hyperglykémie) nad 33,3 mmol/l.
POZNÁMKA: Pokud je váš výsledek testu glykemie vyšší než 33,3 mmol/l, na displeji glukometru se rozbliká HI (VYSOKÁ) a šipka indikátoru rozsahu.
Znovu změřte hladinu glukózy v krvi. Pokud je výsledek měření opět HI (VYSOKÁ), poraďte se neprodleně se svým lékařem a postupujte podle jeho pokynů.
HI .t Glukometr má příliš vysokou teplotu (nad 44 °C) a nemůže provést test. Přemístěte glukometr a testovací proužky do chladnějšího prostředí. Vložte nový testovací proužek, když glukometr dosáhne teploty v rámci provozního rozsahu (10–44°C). Jestliže neobdržíte další zprávu HI .t (VYSOKÁ TEPLOTA), můžete provést měření. Pokud se tato zpráva zobrazuje nadále, kontaktujte zákaznický servis.
LO.t Glukometr má příliš vysokou teplotu (nad 10 °C) a nemůže provést test. Přemístěte glukometr a testovací proužky do teplejšího prostředí. Vložte nový testovací proužek, když glukometr dosáhne teploty v rámci provozního rozsahu (10–44°C). Jestliže neobdržíte další zprávu LO.t (NÍZKÁ TEPLOTA), můžete provést měření. Pokud se tato zpráva zobrazuje nadále, kontaktujte zákaznický servis.

Glukometr OneTouch Select Plus Flex – zakoupíte nejvýhodněji zde>>