Chybové kódy a symboly Medisign MM1000

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Medisign MM1000

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Medisign MM1000

Následující tabulka Vám pomůže vyřešit některé problémy, které se při používání glukometru mohou objevit. Pokud budou problémy přetrvávat, kontaktujte prosím Vašeho prodejce, zákazický servis nebo distributora pro ČR.

Celou uživatelskou příručku glukometru Medisign MM1000 naleznete zde>>

Zpráva

Popis

Řešení

Er1 Testovací proužek je použitý nebo poškozený Použijte nový testovací proužek.
Er2 Vzorek krve byl na testovací proužek aplikován před zobrazením symbolu "kapka krve" na displeji Aplikujte vzorek krve na testovací pružek až po zobrazení symbolu "kapka krve".
Er3 Teplota je moc nízká nebo vysoká, aby přístroj mohl správně pracovat Teplota pro práci s glukometrem by měla být mezi 10 - 40°C po dobu cca. 20 min. před jeho použitím.
Er4 Nasávací kanálek testovacího proužku se díky nedostatečnému množství nebo vysoké viskozitě vzorku krve nenaplnil Opakujte měření s novým testovacím proužkem.
Er5 Používáte špatný testovací proužek Ujistěte se, že používáte testovací proužek Medisign MS-2. Zkontrolujte, že jste zasunuli testovací proužek správným způsobem.
Er6 Interní problém glukometru Kontaktujte prosím autorizovaného distributora.
HI Výsledek měření je vyšší než 33,3 mmol/L. Hodnota glukózy v krvi je příliš vysoká Proveďte měření znovu. Pokud se zpráva "Hi" objeví znovu, kontaktujte okamžitě svého lékaře.
Lo Výsledek měření je nižší než 1,1 mmol/L. Hodnota glukózy v krvi je příliš nízká Proveďte měření znovu. Pokud se zpráva "Lo" objeví znovu, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Příčiny

Řešení

Glukometr neukazuje výsledek po aplikaci vzorku krve
 • Ujistěte se, že testovací proužek je řádně zasunut do otvoru v glukometru.
 • Ujistěte se, že testovací proužek není znečištěný.
 • Ujistěte se, že jste správně nanesli vzorek krve do samonasávacího kanálku testovacího proužku.
 • Ujistěte se, že jste testovací proužek vsunuli do glukometru správnou stranou.
Výsledek testu je abnormální
 • Ujistěte se, že testovací proužek není znečištěný nebo nebyl vyndaný z tuby po dlouhou dobu.
 • Zkontrolujte, zda již není testovací proužek použitý.
 • Zkontrolujte, zda není testovací poružek po době expirace.
 • Zkontrolujte, zda není tuba s testovacími proužky otevřena déle než 3 měsíce.
 • Ujistěte se, že zobrazený kód na displeji se shoduje s kódem na tubě s testovacími proužky.
Na displeji se zobrazil symbol teploměru
 • Provádějte měření při teplotě mezi 10 - 40°C. V tomto prostředí použijte glukometr až po 20 minutách.
 • Pokud se symbol teploměru zobrazuje stále, kontaktujte autorizovaného distributora.
Po vložení testovacího proužku do glukometru přístroj nefunguje
 • Ujistěte se, že jste řádně zasunuli testovací proužky do glukometru.
 • Ujistěte se, že jsou obě baterie v glukometru usazeny se znamínkem "+" nahoře.

Glukometr Medisign MM1000 – zakoupíte nejvýhodněji zde>>