Chybové kódy a symboly GluNEO

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly GluNEO

Zobrazení zjištěných chyb glukometru GluNEO

Tato tabulka Vám může pomoci zjistit některé problémy, ale nemusí vyřešit všechny problémy, k nimž může dojít.

Celou uživatelskou příručku glukometru GluNEO naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1 Problém s glukometrem Znovu vložte baterii a nastavte glukometr. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce.
Er2 Způsobeno použitým nebo mokrým testovacím proužkem k vyšetření glykemie Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu.
Er3 Zůsobeno malým množstvím krve na testovacím proužku Vložte nový testovací proužek a naneste na něj dostatečné množství krve. Ponechte proužek přiložený, dokud se neozve zvukový signál.
Er4 Testovací proužek k vyšetření glykemie je poškozen Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu.
Er5 Uživatel nanesl vzorek krve dříve, než symbol "kapka krve a testovací proužek" na LCD displeji začal blikat Před nanesením vzorku krve počkejte, než se na LCD displeji ukáže blikající ikona testovacího proužku.
Er6 Problém s nálepkou por auto-kódování Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykémie a proveďte vyšetření znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce. Jestliže na displeji bliká symbol "Sun" proveďte vyšetření znovu v místě bez přímého slunečního záření.
Lo°C Okolní teplota je menší než 10°C Umístěte glukometr na dobu nejméně  30 minut do prostředí s teplotou 10°C - 40°C a proveďte vyšetření znovu.
Hi°C Okolní teplota je vyšší než 40°C Umístěte glukometr na dobu nejméně  30 minut do prostředí s teplotou 10°C - 40°C a proveďte vyšetření znovu.
Lo Výsledek vyšetření je nižší než 0,6 mmol/l Zkontrolujte přesnost testovacího proužku k vyšetření glykémie provedením testu s glukózovým kontrolním roztokem. Jsou-li výsledky testů v normě, opakujte vyšetření vzorku krve dvakrát nebo třikrát. Pokud symbo "Lo" přetrvává, poraďte se okamžitě se svým lékařem.
Hi Výsledek vyšetření je vyšší než 33,3 mmol/l Zkontrolujte přesnost testovacího proužku k vyšetření glykemie provedením testu s glukózovým kontrolním roztokem. Jsou-li výsledky testů v normě, opakujte vyšetření vzorku krve dvakrát nebo třikrát. Pokud symbol "Hi" přetrvává, poraďte se okamžitě se svým lékařem.
- - - V paměti nejsou žádné údaje  
- - - V paměti není dost údajů k zobrazení stanovených průměrů  
Glukometr se nezapne Baterie je vybitá nebo je porucha glukometru Vyměňte baterie, a pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.
Výsledky jsou nekonzistentní Může být problém s testovacím proužkem k vyšetření glykemie Vložte, nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu.
Po nanesení vzorku krve se glukometr nezapne Nedostatečné množství krve Vložte nový testovací proužek a proveďte vyšetření znovu.

Glukometr GluNEO – zakoupíte nejvýhodněji zde>>