Chybové kódy a symboly GlucoLab

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly GlucoLab

Zobrazení zjištěných chyb glukometru GlucoLab

Následující tabulka Vám pomůže vyřešit některé problémy, které se při používání glukometru mohou objevit. Pokud budou problémy přetrvávat, kontaktujte prosím Vašeho prodejce, zákazický servis nebo distributora pro ČR.

Celou uživatelskou příručku glukometru GlucoLab naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1
Problém s glukomet rem
Vyjměte baterie a umístěte je znovu dle správné polarizace. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis nebo distributora.
Er2
Chyba poukazuje buď na již použitý nebo vlhký testovací proužek
Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.
Er3
Nedostatečné množství krve na testovacím proužku
Zopakujte měření s novým testovacím proužkem. Vyčkejte, dokud testovací proužek plně nenasaje vzorek krve.
Er4
Testovací proužek je poničený
Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.
Er5
Vzorek krve byl na testovací proužek nanesen dříve, než se na displeji objevil blikající symbol (kapka krve s testovacím proužkem) testovacího proužku
Vyčkejte, než se na displeji objeví blikající symbol testovacího proužku, pak naneste vzorek krve.
Er6
Problém s automatickým rozpoznáním kódu testovacího proužku
Zopakujte měření s novým testovacím proužkem. Pokud se “Er6” objeví znovu, kontaktujte prosím Vašeho prodejce "nebo distributora". (Vyvarujte se měření na přímém slunci.)
Lo°C
Okolní teplota je příliš nízká
Umístěte glukometr do prostředí s teplotou odpovídající rozmezí provozní teploty pro měření. Po 10 minutách měření zopakujte.
H1°C
Okolní teplota je příliš vysoká
Umístěte glukometr do prostředí s teplotou odpovídající rozmezí provozní teploty pro měření. Po 10 minutách měření zopakujte.
Lo
Výsledek měření je nižší než 0,6 mmol/L
Zkontrolujte přesnost měřeni pomocí kontrolního roztoku. Pokud je výsledek v rozmezí “N” (uvedeno na tubičce s testovacími proužky), proveďte 2 – 3x nové měření se vzorkem krve. Pokud se objeví znovu “Lo”, kontaktujte neprodleně svého ošetřujícího lékaře.
H1
Výsledek měření je vyšší než 33,3 mmol/L
Zkontrolujte přesnost měření pomocí kontrolního roztoku. Pokud je výsledek v rozmezí “N” (uvedeno na tubičce s testovacími proužky), proveďte 2 - 3x nové měření se vzorkem krve. Pokud se objeví znovu “Hi”, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
Glukometr nejde zapnout
Vybité baterie nebo problém s testovacím proužkem
Vyměňte baterie nebo testovací proužek. Pokud glukometr stále nejde zapnout, kontaktujte Vašeho prodejce nebo distributora.
Po nanesení vzorku krve nezačíná měření
Malý vzorek krve
Použijte nový testovací proužek a naneste vzorek krve znovu.
Výsledky jsou kolísavé
Může být problém s testovacím proužkem
Použijte nový testovací proužek.
- - -
V paměti nejsou žádná uložená data
 
- - -
V paměti glukometru není dostatečné množství údajů pro spočítání zadaného průměru
 

Glukometr GlucoLab – zakoupíte nejvýhodněji zde>>