Chybové kódy a symboly FreeStyle Freedom Lite

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly FreeStyle Freedom Lite

Zobrazení zjištěných chyb glukometru FreeStyle Freedom Lite

Celou uživatelskou příručku glukometru FreeStyle Freedom Lite naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1
 • Příliš malý vzorek
 • Možný problém s testovacím proužkem
 • Chyba glukometru
 • Velmi nízká hladina glukózy v krvi, nižší než 1,1 mmol/l
 1. Postupujte podle doporučení svého lékaře pro případ nízké hladiny glukózy v krvi, pokud máte například tyto příznaky:
  • Slabost
  • Nervozita
  • Pocení
  • Bolest hlavy
  • Zmatenost
 2. Proveďte měření s kontrolním roztokem za použití nového testovacího proužku. Pokud se výsledky měření nacházejí v rozmezí uvedeném na lahvičce testovacích proužků, zopakujte měření za použití vzorku krve a nového testovacího proužku.
 3. Pokud se výsledky měření s kontrolním roztokem nacházejí mimo rozmezí nebo se chyba vyskytne znovu, kontaktujte zákaznický servis.
Er2
 • Možný problém s testovacím proužkem
 • Chyba glukometru
 • Velmi vysoká hladina glukózy v krvi, vyšší než 27,8 mmol/l
 • Kontrolní roztok označený jako HIGH byl použit při příliš nízké teplotě. (Platí pouze pro kontrolní roztok označený jako HIGH.
 1. Postupujte podle doporučení svého lékaře pro případ vysoké hladiny glukózy v krvi, pokud máte například tyto příznaky:
  • Únava
  • Žízeň
  • Nadměrné močení
  • Rozmazané vidění
 2. Proveďte měření s kontrolním roztokem za použití nového testovacího proužku. Pokud se výsledky měření nacházejí v rozmezí uvedeném na lahvičce testovacích proužků, zopakujte měření za použití vzorku krve a nového testovacího proužku.
 3. Pokud se výsledky měření s kontrolním roztokem nacházejí mimo rozmezí nebo se chyba vyskytne znovu, kontaktujte zákaznický servis
Er3
 • Nesprávný postup testu. Například nanesení vzorku krve na testovací proužek před vložením proužku do glukometru nebo nanesení vzorku krve před zobrazením symbolů kapka krve s testovacím proužkem a testovací proužek.
 • Možný problém s testovacím proužkem
 • Chyba glukometru
 1. Před nanesením vzorku krve nebo kontrolního roztoku počkejte, dokud se nezobrazí symboly kapka krve s testovacím proužkem a testovací proužek.
 2. Proveďte měření s kontrolním roztokem za použití nového testovacího proužku. Pokud se výsledky měření nacházejí v rozmezí uvedeném na lahvičce testovacích proužků, zopakujte měření za použití vzorku krve a nového testovacího proužku.
 3. Pokud se výsledky měření s kontrolním roztokem nacházejí mimo rozmezí nebo se chyba vyskytne znovu, kontaktujte zákaznický servis.
Er4
 • Možný problém s testovacím proužkem
 • Chyba glukometru
 1. Proveďte měření s kontrolním roztokem za použití nového testovacího proužku. Pokud se výsledky měření nacházejí v rozmezí uvedeném na lahvičce testovacích proužků, zopakujte měření za použití vzorku krve a nového testovacího proužku.
 2. Pokud se výsledky měření s kontrolním roztokem nacházejí mimo rozmezí nebo se chyba vyskytne znovu, kontaktujte zákaznický servis

 

Nízké a vysoké výsledky měření hladiny glukózy v krvi

Zobrazení

Výsledek

Význam

Příznaky

Požadovaný postup

  Nižší než 3,3 mmol/l Nízká hladina (hypoglykémie)   Zopakujte měření za použití nového testovacího proužku, i když necítíte příznaky nízké hladiny glukózy v krvi. Pokud výsledky stále neodpovídají vašim příznakům, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a postupujte podle jeho doporučení
  Vyšší než 13,3 mmol/l Vysoká hladina (hyperglykémie)   Zopakujte měření za použití nového testovacího proužku, i když necítíte příznaky vysoké hladiny glukózy v krvi. Pokud výsledky stále neodpovídají vašim příznakům, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a postupujte podle jeho doporučení.
LO   Závažně nízká hladina glukózy v krvi
 • Slabost
 • Pocení
 • Nervozita
 • Bolest hlavy
 • Zmatenost
Postupujte podle doporučení svého lékaře pro případ nízké hladiny glukózy v krvi. Pokud výsledky měření hladiny glukózy v krvi neodpovídají tomu, jak se cítíte, proveďte měření s kontrolním roztokem pro potvrzení, že glukometr a proužky fungují fungují správně.
HI   Závažně vysoká hladina glukózy v krvi
 • Únava
 • Žízeň
 • Nadměrné močení
 • Rozmazané vidění
Postupujte podle doporučení svého lékaře pro případ vysoké hladiny glukózy v krvi. Pokud výsledky měření hladiny glukózy v krvi neodpovídají tomu, jak se cítíte, proveďte měření s kontrolním roztokem pro potvrzení, že glukometr a proužky fungují správně.

 

Odstraňování závad

Problém

Řešení

Glukometr se po vložení testovacího proužku nepřepne do režimu pro měření

 • Testovací proužek je do glukometru vložen nesprávnou stranou nahoru nebo dolním koncem nebo není v glukometru zcela vložen
 • Vložte testovací proužek do glukometru potištěnou stranou nahoru a horním koncem dovnitř
 • Není vložena baterie
 • Baterie není vložena správně
 • Vložte baterii tak, aby symbol (+) směřoval nahoru.
 • Baterie je vybitá
 • Vyměňte baterii. V případě potřeby znovu nastavte datum a čas
 • Pokud se glukometr přesto nepřepne do režimu pro měření, kontaktujte zákaznický servis
 • Poškozený testovací proužek nebo glukometr
 • V testovacím portu se nachází krev nebo cizí předmět
 • Kontaktujte zákaznický servis

Po nanesení kapky krve se nespustí měření

 • Kapka krve je příliš malá
 • Naneste další vzorek krve na stejnou testovací oblast do 60 sekund nebo zopakujte měření za použití nového testovacího proužku a větší kapky krve.
 • Poškozený testovací proužek
 • Vzorek byl nanesen po vypnutí glukometru
 • Zopakujte měření za použití nového testovacího proužku. Před nanesením vzorku krve nebo kontrolního roztoku počkejte, dokud se nezobrazí symboly kapka krve s testovacím proužkem a testovací proužek.
 • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
 • Poškozený glukometr
 • Kontaktujte zákaznický servis

Glukometr FreeStyle Freedom Lite – zakoupíte nejvýhodněji zde>>