Chybové kódy a symboly Element Auto-coding

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Element Auto-coding

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Element Auto-coding

Glukometr Element Auto-coding

Tato tabulka Vám může pomoci zjistit některé problémy, ale nemusí vyřešit všechny problémy, k nimž může dojít. Při přetrvávání problému kontaktujte prodejce.

Celou uživatelskou příručku glukometru Element Auto-coding naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1
Problém s glukometrem
Znovu vložte baterii a nastavte glukometr. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, prodejce
Er2
Způsobeno použitým nebo mokrým testovacím proužkem k vyšetření glykemie
Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu
Er4
Testovací proužek k vyšetření glykemie je poškozen
Vložte nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu
Er5
Uživatel nanesl vzorek krve dříve, než symbol testovacího proužku na LCD displeji začal blikat
Před nanesením vzorku krve prosím počkejte, než se na LCD displeji ukáže blikající ikona testovacího proužku
Er6
Problém s nálepkou pro auto-kódování
Vložte, prosím, nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, prodejce
Lo°C
Okolní teplota je příliš nízká
Umístěte glukometr na dobu nejméně 10 minut do prostředí s teplotou v provozním rozmezí a opakujte vyšetření
HI°C
Okolní teplota je příliš vysoká
Umístěte glukometr na dobu nejméně 10 minut do prostředí s teplotou v provozním rozmezí a opakujte vyšetření
Lo
Výsledek vyšetření je nižší než 0,6 mmol/l
Zkontrolujte přesnost svého testovacího proužku k vyšetření glykemie provedením testu s glukózovým kontrolním roztokem. Jsou-li výsledky testů v normálním rozmezí, opakujte vyšetření svého vzorku krve dvakrát nebo třikrát. Pokud symbol „Lo“ přetrvává, poraďte se okamžitě se svým lékařem.
HI
Výsledek vyšetření je vyšší než 33,3 mmol/l
Zkontrolujte přesnost testovacího proužku k vyšetření glykemie provedením testu s glukózovým kontrolním roztokem. Jsou-li výsledky testů v normálním rozmezí, opakujte vyšetření svého vzorku krve dvakrát nebo třikrát. Pokud symbol „Hi“ přetrvává, poraďte se okamžitě se svým lékařem.
Glukometr se nezapne Baterie je vybitá nebo je porucha glukometru Vyměňte baterie, a pokud problém přetrvává, kontaktujte svého místního prodejce
Výsledek se neshoduje Může být problém s testovacím proužkem k vyšetření glykemie Vložte, prosím, nový testovací proužek k vyšetření glykemie a proveďte vyšetření znovu
- - - V paměti nejsou žádné údaje  
- - - V paměti není dost údajů k zobrazení stanovených průměrů  

Glukometr Element Augo-coding – zakoupíte nejvýhodněji zde>>