Chybové kódy a symboly eBsensor

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly eBsensor

Zobrazení zjištěných chyb glukometru eBsensor

Glukometr eBsensor

Tato tabulka Vám může pomoci zjistit některé problémy, ale nemusí vyřešit všechny problémy, k nimž může dojít. Při přetrvávání problému kontaktujte prodejce.

Celou uživatelskou příručku glukometru eBsensor naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

06 Nastavení data a času Žádné
113 Zobrazí se číselný kód (např. 113)  Ujistěte se, že toto číslo se shoduje s číslem vytištěným na nádobce s testovacími proužky
113 Systém je připraven na vzorek krve Aplikujte vzorek krve 
10 Přístroj začíná odpočítávat od 10 do 1. Počítá výsledek  Žádné
100 Přístroj zobrazuje výsledek krevního testu na glukózu  Žádné
ABC Vložte testovací proužek Žádné
E01 Nesprávné fungování přístroje Přístroj vyžaduje opravu. Kontaktujte autorizované distributory
Symbol baterie Dochází baterie Nahraďte baterie dvěma novými AAA alkalickými bateriemi a seřiďte čas a datum 
LO (+ baterie) Baterie jsou vybity. Přístroj bude automaticky vypnut  Nahraďte baterie dvěma novými AAA alkalickými bateriemi a seřiďte čas a datum
LO (+ teploměr) Okolní teplota je příliš nízká k provedení testu  Opakujte test v prostředí s teplotou 10 – 40 C  
H1 (+ teploměr) Okolní teplota je příliš vysoká k provedení testu  Opakujte test v prostředí s teplotou 10 – 40 C 
H1 (+ kapka krve) Hodnota Vaší krevní glukózy je vyšší než 33,33 mmol/l  Překontrolujte Vaší hladinu krevní glukózy. Jestliže se symbol zobrazí znovu, okamžitě kontaktujte vašeho lékaře 
LO (+kapka krve) Hodnota Vaší krevní glukózy je nižší než 1,66 mmol/l  Překontrolujte Vaší hladinu krevní glukózy. Jestliže se symbol zobrazí znovu, okamžitě kontaktujte vašeho lékaře
-PP Nesprávný operační postup. Testovací proužek již byl použit nebo přístroj nefunguje správně  Opakujte test s novým testovacím proužkem. V případě, že se text zobrazí znovu, kontaktujte, prosím, autorizovaného distributora 
Cod Kalibrační čip není vložen správně Ujistěte se, že je kalibrační čip je úplně vložen do testovací drážky
E02 Testovací proužek nefunguje Použijte, prosím, nový testovací proužek
E10 Použití špatného kalibračního čipu  Použijte eBsensor kalibrační čip 

Glukometr eBsensor – zakoupíte nejvýhodněji zde>>