Chybové kódy a symboly EasyGluco

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly EasyGluco

Zobrazení zjištěných chyb glukometru EasyGluco

Následující tabulka Vámpomůže vyřešit některé problémy, které se při používání glukometrumohou objevit. Pokud budou problémy setrvávat, kontaktujte prosím Vašeho prodejce, zákaznický servis nebo distributora pro ČR společnost MEDITEST, s.r.o.

Celou uživatelskou příručku glukometru EasyGluco naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1 Problém s glukometrem Vyjměte baterie a umístěte je znovu dle správné polarizace. Pokud problémpřetrvává, kontaktujte zákaznický servis nebo distributora.
Er2 Chyba způsobená použitýmnebo vlhkým testovacímproužkem Zopakujteměření s novým testovacímproužkem.
Er3 Problém s testovacím proužkem Zopakujteměření s novým testovacímproužkem. Pokud se symbol „Er3“ objeví znovu, kontaktujte Vašeho prodejce. Pokud se na displeji zobrazí symbol „Sun“, opakujteměření znovumimo dosah slunečního záření.
Er4 Problém s testovacím proužkem Zopakujteměření s novým testovacímproužkem. Pokud se symbol "Er4" objeví znovu, kontaktujte Vašeho prodejce či distributora.
Er5 Vzorek krve byl na testovací proužek nanesen dříve, než se na displeji objevil blikající symbol testovacího proužku Zopakujteměření s novým testovacímproužkem. Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví blikající symbol testovacího proužku.
Lo°C Okolní teplota je příliš nízká Umístěte glukometr do prostředí s teplotou odpovídající rozmezí provozní teploty proměření. Po 10minutáchměření zopakujte.
H1°C Okolní teplota jepřílišnízká Umístěteglukometr doprostředí s teplotouodpovídající rozmezí provozní teplotyproměření. Po10minutáchměření zopakujte.
Lo Výsledekměření jenižší než0,6mmol/L Zkontrolujtepřesnostměření pomocí kontrolního roztoku. Potéproveďte 2–3měření sevzorkemkrve. Pokudseobjeví znovusymbol „Lo“, kontaktujteneprodleněsvého ošetřujícího lékaře.
H1 Výsledekměření jevyšší než33,3mmol/L Zkontrolujtepřesnostměření pomocí kontrolního roztoku. Potéproveďte 2–3měření sevzorkemkrve. Pokudseobjeví znovusymbol „Hi“, kontaktujteneprodleněsvého ošetřujícího lékaře.
Glukometr nejde zapnout Vybité baterie, problém s glukometrem nebo testovacím proužkem Vyměňte baterie nebo testovací proužek. Pokud glukometr stále nejde zapnout, kontaktujte Vašeho prodejce.
Po nanesení vzorku krve nezačíná měření Malý vzorek krve Použijte nový testovací proužek a dostatečné množství krve.
Výsledky jsou kolísavé Problém s testovacím proužkemnebo kódováním Použijte nový testovací proužek. Ujistěte se, že kód zobrazený na displeji glukometru se shoduje s kódemna tubě s testovacími proužky. Pokud ne, kontaktujte svého prodejce či distributora.

Glukometr EasyGluco – zakoupíte nejvýhodněji zde>>