Chybové kódy a symboly Contour plus

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Contour plus

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Contour plus

Pokud problém nevyřešíte, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům.

Celou uživatelskou příručku glukometru Contour plus naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Baterie zůstává na displeji

Docházejí baterie.

Co nejdříve vyměňte baterie.
Baterie bliká 10 sekund,
poté se glukometr vypne

Baterie jsou vybité.

Vyměňte baterie.
Symbol plného proužku
a kapka krve
Glukometr je připraven k měření. Pokračujte v testování krve
Symbol polovičního proužku
a kapka krve
Nedostatečný krevní vzorek. Do 30 sekund přidejte více krve.
E1 Teplota mimo rozmezí Přesuňte se do prostředí s teplotou v provozním rozemzí glukometru: 5 °C - 45 °C. Než provedete test, ponechejte glukometr 20 minut v klidu, aby se přizpůsobil nové teplotě.
E2 Testovací proužek není naplněn dostatečně na to, aby byl test přesný. Napostačující kapka krve. Vyjměte testovací proužek a zopakujte test s novým proužkem. Před testovaním počkejte, než se na displeji zobrazí blikající kapka krve.
E3
  • Glukometr zjistil použitý testovací proužek.
  • Byl použit nesprávný kontrolní roztok
  • Vyjměte testovací proužek a zopakujte test s novým proužkem. Před testováním počkejte, než se na displeji zobrazí blikající kapka krve.
  • V případě kontrolního testu se ujistěte, že používáte kontrolní roztok Contour plus.
E4 Testovací proužek není vložen správně. Vyjměte testovací proužek a zasuňte jej zpět správným způsobem.

E5, E6, E8, E9, E12, E13

Možný problém se softwarem nebo hardwarem. Vyjměte testovací proužek a zopakujte test s novým proužkem. Pokud problém přetrvává, kontraktujte oddělení služeb zákazníků. 
E7 Nesprávný testovací proužek. Vyjměte testovací poružek a zopakujte test s novým proužkem. Ujistěte se, že používáte testovací proužky Contour plus.
E10 Neplatné datum nebo čas K této chybě dochází pouze v komunikačním režimu. Informace o resetování data a času najdete na stranách 24-25 uživatelské příručce. Pokud se tato chyba bude nadále zobrazovat, kontaktujte oddělení služeb zákazníků.
E11 Neobvyklý výsledek Vyjměte testovací proužek a zopakujte test s novým proužkem. Dobře si umyjte a osušte ruce a postupujte přesně podle pokynů v uživatelské příručce. Používejte pouze testovací proužky Contour plus.
HI Výsledek testu je nad 33,3 mmol/L
  • Dobře si umyjte a osušte ruce a místo provedení odběru. Zopakujte test s novým testovacím proužkem.
  • Pokud stále bliká HI, kontaktujte co nejrychleji zdravotnického odborníka.
LO Výsledek testu je pod 0,6 mmol/L Ihned postupujte dle doporučení lékaře.
Na displeji glukometru se při zapnutí nezobrazí některé položky Možná porucha elektorniky glukometru

Porovnejte obsah displeje glukometru s obrázkem na str. 4 v uživatelské příručce. Pokud se položky na displeji nezobrazjí správně, kontaktujte oddělení službe zákazníkům.

Výsledky se nezobrazují v očekávaných jednotkách (mmol/L) Tato skutečnost by mohla ovlivnit zobrazení výsledků. Kontaktujte oddělení služeb zákazníkům.
Výsledek kontrolního testu je mimo rozmezí (příliš vysoký nebo příliš nízký) Uplynulo datum použitelnosti nebo datum likvidace testovacího proužku nebo kontrolního roztoku Zkontrolujte všechna data použitelnosti a data likvidace. Nepoužívejte testovací materiály po uplynutí data použitelnosti
Testovací proužek byl poškozen vlivem tepla nebo vlhkosti Proveďte další kontrolní test s novým testovacím proužkem a novým kontrolním roztokem
Kontrolní roztok nemá pokojovou teplotu nebo možná nebyl dobře promíchán Před každým použitím lahvičku s kontrolním roztokem asi 15krát dobře protřepejte
Byl použit nesprávný kontrolní roztok Ujistěte se, že používáte kontrolní roztok CONTOUR®PLUS
Glukometr je možná poškozen Je-li výsledek i nadále mimo rozmezí, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům.

Glukometr Contour plus – zakoupíte nejvýhodněji zde>>