Chybové kódy a symboly Contour plus ONE

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Contour plus ONE

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Contour plus ONE

Obrazovka glukometru zobrazuje chybové kódy (E plus číslo) oznamující chybu ve výsledku testu, chybu proužku nebo chybu systému. Když dojde k chybě, glukometr dvakrát zapípá a zobrazí chybový kód. Stisknutím tlačítka OK glukometr vypněte. Pokud se budou chyby vyskytovat nadále, kontaktujte služby zákazníkům Diabetes Care. Kontaktní informace najdete na zadní straně.

Celou uživatelskou příručku glukometru Contour plus ONE naleznete zde>>

Chyby proužků

Chybový kód Význam Co dělat
E1 Příliš málo krve
Vyjměte proužek. Opakujte test s novým proužkem.
E2 Použitý testovací proužek
Vyjměte proužek. Opakujte test s novým proužkem.
E3 Proužek je obráceně
Vyjměte proužek a vložte jej správně.
E4 Vložen špatný proužek
Vyjměte proužek. Opakujte test s testovacím proužkem CONTOUR PLUS.
E6
Proužek poškozený vlhkostí
Vyjměte proužek. Opakujte test s novým proužkem.
E8 Chyba proužku nebo testu
Opakujte test s novým proužkem. Pokud chyba trvá, kontaktujte služby zákazníkům.

Chyby testování

Chybový kód Význam Co dělat
E20 Chyba testování
Opakujte test s novým proužkem. Pokud chyba trvá, kontaktujte služby zákazníkům.
E24
Příliš nízká teplota pro testování kontrolního roztoku
Přemístěte glukometr, proužek a kontrolní roztok na teplejší místo.
Testujte za 20 minut.
E25
Příliš vysoká teplota pro testování kontrolního roztoku
Přemístěte glukometr, proužek a kontrolní roztok na chladnější místo.
Testujte za 20 minut.
E27
Příliš nízká teplota pro testování
Přemístěte glukometr a proužek na teplejší místo.
Testujte za 20 minut.
E28
Příliš vysoká teplota pro testování
Přemístěte glukometr a proužek na chladnější místo.
Testujte za 20 minut.

Chyby systému

Chybový kód Význam Co dělat
E30-E99
Chybná funkce softwaru nebo hardwaru glukometru
Vypněte glukometr. Znovu zapněte glukometr. Pokud chyba trvá, kontaktujte služby zákazníkům.

Glukometr Contour plus ONE – zakoupíte nejvýhodněji zde>>