Chybové kódy a symboly Accu-Chek Instant

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Accu-Chek Instant

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Accu-Chek Instant

Glukometru Accu-Chek Instant

Zpráva

Problém

Řešení

Černá obrazovka Glukometr nelze zapnout nebo je displej prázdný.
  • Baterie jsou vybité - vložte nové baterie.
  • Displej je poškozen / glukometr je vadný - kontaktujte zákaznickou linku a servis.
  • Extrémní teploty - Přemístěte glukometr na místo s mírnějšími teplotními podmínkami.
USb Glukometr je připojen k počítači, ale nelze porvést měření glykémie nebo funkžní kontrolu. BUĎ odpojte kabel USB a porveďte měření glykémie nebo funkční kontrolu, NEBO vyjměte testovací proužek a zahajte přenos dat.
Err Glukometru se nepodařilo spárovat s mobilním zařízením. Zkuste párování zopakovat.
Symbol
baterie
Baterie jsou téměř vybité. Ihned je vyměňte. Pokud se symbol objeví po vložení baterií znovu, opět vyjměte baterie, stiskněte a alespoň na 2 sekundy přidržte kterékoli tlačítko glukometru a poté baterie vložte zpět.
E-1 Může být poškozen testovací proužek, již byl dříve použit nebo je nesprávně vložen. Vyjměte testovací proužek a znovu jej zasuňte. Pokud je poškozen nebo již byl dříve použit, vyměňte jej.
E-3 Došlo k chybě glukometru nebo testovacího proužku.
Tato chybová zpráva se může zobrazit, když nebylo víčko tuby s testovacími proužky pevně uzavřeno. Testovací proužky byly možná poškozeny nesprávným uchováváním nebo zacházením.
Nikdy neměňte svoji léčbu na záikladě chybových zpráv.
Zopakujte měření glykémie. Pokud se zobrazí druhá chybová zpráva E-3, proveďte funkční kontrolu s kontrolním roztokem a novým testovacím proužkem. Podívejte se do části Provedení funkční kontroly v kapitole funkční kontroly. Pokud se chybová zpráva E-3 zobrazuje opakovaně, použijte k měření glykémie alternativní způsob, například záložní glukometr a testovací proužek. Jestliže alternativní způsob měření ukáže mimořádně vysoký výsledek gylkémie, nebo pokud alternativní způsob měření není k dispozici, kontaktujte ihned svého profesionálního zdravotníka.
V ojedinělých případech může chybová zpráva E-3 signalizovat, že máte extrémně vysokou glykémii, která se pohybuje nad rozsahem měření systému. Podívejte se do části Neobvyklé výsledky glykémie v kapitole Měření glykémie pro další možné příčiny chybových zpráv.
E-4 Na testovacím proužku není dostatek krve či kontrolního roztoku, případně byly aplikovány po zahájení měření. Zlikvidujte testovací proužek a zopakujte měření glykémie nebo funkční kontrolu.
E-6 Krev či kontrolní roztok byly na testovacím proužek aplikovány před rozsvícením symbolu blikající kapky na displeji. Zlikvidujte testovací proužek a zopakujte měření glykémie nebo funkční kontrolu.
E-7 Došlo k chybě elektroniky. Vyjměte baterie, stiskněte a alespoň na 2 sekundy přidržte kterékoli tlačítko glukometr, a poté baterie vložte zpět. Proveďte měření glykémie nebo funkční kontrolu.
E-8 Teplota je nad nebo pod rozsahem správných provezních teplot systému. Informace o provozních podmínkách systému najdete v příbalovém letáku testovacích proužků. Přesuňte se do místa s odpovídajícími podmínkami a měření glykémie nebo funkční kontrolu zopakujte. Glukometr uměle neohřívejte resp. nechlaďte.
E-9 Baterie mohou být vybité. Glukometr opět zapněte. Pokud se nacházíte ve studeném prostředí, přesuňte se na místo s vyšší teplotou a měření zopakujte. Pokud se zpráva i po několika pokusech nadále zobrazuje, vyměňte baterie. Pokud se zpráva objeví po vložení baterií znovu, opět vyjměte baterie, stiskněte a alespoň na 2 sekundy přidržte kterékoli tlačítko glukometru a poté baterie vložte zpět.
     

Glukometr Accu-Chek Instant – zakoupíte nejvýhodněji zde>>