Chybové kódy a symboly Wellion GALILEO compact

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly Wellion GALILEO compact

Zobrazení zjištěných chyb glukometru Wellion GALILEO compact

V této části jsou podrobně popsány důležitá oznámení na displeji a chybové kódy, které se mohou objevit při používání vašeho glukometru Wellion GALILEO Compact a testovacích proužků Wellion.

Celou uživatelskou příručku glukometru Wellion GALILEO compact naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

Er1 Chyba paměti
  • Vyjměte baterii a znovu ji vložte, poté zapněte glukometr.
  • Vyjměte testovací proužek a vložte nový testovací proužek do glukometru.
  • Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního distributora.
Er3 Chyba proužku
  • Vyjměte testovací proužek a vložte nový měřicí proužek do glukometru.
  • Opakujte test s novým testovacím proužkem. Než aplikujete vzorek krve nebo kontrolního roztoku, počkejte, až uvidíte ikonu blikající kapky krve.
  • Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního distributora.
Er4 Málo krve Vyjměte testovací proužek a test zopakujte s novým testovacím proužkem. Viz kapitola „Provádění testu glukózy v krvi“
HI Výsledek testu je vyšší než 33,3 mmol/l Umyjte a osušte si ruce a opakujte test s novým testovacím proužkem. Pokud je výsledek stále HI, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo zdravotníka.
LO Výsledek testu je nižší než 1,1 mmol/L Umyjte a osušte si ruce a opakujte test s novým testovacím proužkem. Pokud je výsledek stále LO, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo zdravotnického pracovníka.
symbol baterie Baterie je vybitá Vyměňte baterii podle kapitoly „Vložení (nebo výměna baterie)“
ni1 V glukometru nejsou žádné výsledky uložené v paměti. Začít testovat hladinu glukózy v krvi, viz kapitola„Provádění testu glukózy v krvi“.
symbol teploměr Testování bylo prováděno mimo provozní teplotu. Přeneste glukometr namísto, kde se teplota pohybuje v rozmezí 10° C až 40° C, aby se dosáhlo nové teploty.

Glukometr Wellion GALILEO compact – zakoupíte nejvýhodněji zde>>