Chybové kódy a symboly ABRA

Úvod / Návody / Chybové hlášky jednotlivých glukometrů / Chybové kódy a symboly ABRA

Zobrazení zjištěných chyb glukometru ABRA

glukometru ABRA

Celou uživatelskou příručku glukometru ABRA naleznete zde>>

Zpráva

Problém

Řešení

chyb glukometru ABRA Kontrola soupravy potvrzující správnou čínnost všech elementů displeje glukometru. Není potřebná žádná činnost.
chyb glukometru ABRA Systém je připraven k přijetí vzorku krve. Můžete aplikovat vzorek krve.
chyb glukometru ABRA Souprava je připravena k přijetí vzorku kontrolního roztoku. Můžete aplikovat vzorek kontrolního roztoku.
chyb glukometru ABRA Znamená to, že výsledek je VYŠŠÍ než nastavená hodnota alarmu "LO". Informační zpráva. Můžete změnit přednastavenou hodnotu 5,56 mmol/l (70 mg/dl), postupem opsaným na straně 15 dle uživatelské příručky.
Znamená to, že výsledek je NIŽŠÍ než nastavená hodnota alarmu "LO". Informační zpráva. Můžete změnit přednastavenou hodnotu 5,56 mmol/l (70 mg/dl), postupem opsaným na straně 15 dle uživatelské příručky.
Hladina glukózy v krvi naměřena glukometrem ABRA je vyšší než 33.3 mmol/l (600 mg/dl). Poukazuje to na vysokou hladinu glukózy v krvi. Zopakujte test. Získáte-li stejný výsledek, okamžitě se poraďte s lékařem.
Hladina glukózy v krvi naměřena glukometrem ABRA je vyšší než 600 mg/dl (33,3 mmol/l). Poukazuje to na vysokou hladinu glukózy v krvi. Zopakujte test. Získáte-li stejný výsledek, okamžitě se poraďte s lékařem.
Hladina glukózy v krvi naměřena glukometrem ABRA je nižší než 20 mg/dl (1,1 mmol/l). Poukazuje to na vysokou hladinu glukózy v krvi. Zopakujte test. Získáte-li stejný výsledek, okamžitě se poraďte s lékařem.
Pro vykonání testu je teplota prostředí příliš nízká. Zopakujte test v teplejším prostředí (10 - 40°C nebo 50 - 104°F). Před zopakováním testu počkejte 15 minut.
Chybové hlášení informující o problémech s testovacím proužkem ABRA. Přečtěte si ještě jednou návod k použití a zkuste ještě jednou s novým testevacím proužkem ABRA.
Příliš nízká úroveň nabití baterie znemožňující další používání zařízení. Co nejrychleji vložte novou lithiovou baterii 3V (CR-2032).
Nízká úroveň nabití baterie. Glukometr může vykonat ještě pouze cca. 50 měření. Vložte novou lithiovou baterii 3V (CR-2032).
Chybové hlášení informující o problému s glukometrem ABRA. Stiskněte tlačítko "Reset" a ještě jednou zkontrolujte glukometr.
Vysoká teplota během testovací procedury. Výsledek může kolísat. Zopakujte test v chladnějším prostředí (10 - 0 °C nebo 0 - 10 °C). Před zopakováním testu počkejte 15 minut.
Nízká teplota během testovací procedury Výsledek může kolísat. Zopakujte test v chladnějším prostředí (10 - 0 °C nebo 0 - 10 °C). Před zopakováním testu počkejte 15 minut.
Glukometr už zobrazil výsledky všech v paměti uložených měření. Stiskněte tlačítko M, počkejte 4 minuty a glukometr vypněte.
Aktivoval se alarm, který připomíná o nutnosti vykonání testu hladiny glukózy v krvi. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko M nebo S, přípúadně se alarm po 30 sekundách vypne automaticky.

Glukometr ABRA – zakoupíte nejvýhodněji zde>>